Cliniclands Praktisk guide Endodonti

Med denna praktiska guide väljer vi att belysa endodonti i bred bemärkelse. Denna guide har sammanställts i anknytning till specialister och särskilda tillverkare, för att hjälpa dig att välja bland det stora urvalet material och tillämpningar för endodontisk behandling.

Följ oss online cliniclands.se

PRAKTISK GUIDE ENDODONTI

DIAGNOS | ISOLERING | ÅTKOMST | INITIAL ÖPPNING | FORMGIVNING | APPARATUR | IRRIGATION | OBTURERING | OMBEHANDLING | RESTAURERING

KAPITEL 1 diagnos

Behandling av pulpalesioner och periapikala vävnader; endodontiska behandlingar i den dagliga verksamheten är ibland komplicerat. Rotkanalernas anatomi, förkalkningar, patientens munöppning – de utgör alla hinder som ska övervinnas vid endodontisk behandling av en rotkanal. Med denna praktiska guide väljer vi att belysa endodonti i bred bemärkelse. Denna guide har sammanställts i anknytning till specialister och särskilda tillverkare, för att hjälpa dig att välja bland det stora urvalet material och tillämpningar för endodontisk behandling. Du kommer att återfinna ett omsorgsfullt gjort urval material, apparatur och instrument för att optimera din behandling. Från diagnos till restaurering – alla behandlingens stadier genomgås. Logga in eller registrera dig hos Cliniclands för att ta del av våra förmånliga priser. Redan kund? Logga in här www.cliniclands.se Klicka här för att registrera dig och bli kund hos Cliniclands www.cliniclands.se/register Förord och innehållsförteckning

Henry Schein Endo Sonde DG 16 1009279 Henry Schein Endo Cold Spray 9001383 / 9001384 Kylsprej för att utföra ett vitalitetstest. Temperatur ned till -45 ºC.

Att ställa en korrekt diagnos är det första viktiga steget vid en endodontisk undersökning.

Syftet med diagnosen är att leta reda på inflammerade eller nekrotiska delar.

Hur långt och i vilken mån dessa delar är angripna eller infekterade kan man få reda på genom att samla in information om tecken och symptom. Med hjälp av klinisk anamnes, intra- och extraoral undersökning och genom att utföra ett vitalitetstest upprättar man en behandlingsplan.

Directa Frac Finder 141061

Instrument för att hitta sprickor i vitala delar och perkussionstest.

Med vänlig hälsning Cliniclands

Hu-Friedy HD Black Line 887978 / 884019 / 884020

Reflektioner stör sikten. Genom att begränsa reflektionerna syns detaljer bättre.

HD Black Line-speglar är utvecklade för att optimera kliniska resultat genom att ge överlägsen sikt vid alla förfaranden inom tandvård. Mindre bländning tack vare Diamond Like Carbon (DLC)-beläggning och HD-spegelglasets klarhet gör det lättare att se bättre och mer i detalj intraoralt.

01 D iagnos ����������������������������������������������������������������������������������������� 3 02 I solering ��������������������������������������������������������������������������������������� 5 03 Å tkomst ���������������������������������������������������������������������������������������� 7 04 I nitial öppning ������������������������������������������������������������������������������� 9 05 F ormgivning  �������������������������������������������������������������������������������������� 11 06 A pparatur ����������������������������������������������������������������������������������� 18 07 I rrigation ����������������������������������������������������������������������������������� 24 08 O bturering ��������������������������������������������������������������������������������� 28 09 O mbehandling ��������������������������������������������������������������������������������� 34 10 R estaurering ������������������������������������������������������������������������������ 36

Utöver den kliniska undersökningen ger en röntgenundersökning ett viktigt bidrag för att bedöma de periapikala vävnadernas skick. Förändringar i benvävnaden runt rotspetsen är en mycket viktig indikator på en inflammerad eller infekterad pulpa.

Av specialister tillämpas även ”cone beam computed tomography, CBCT” för att identifiera periapikal patologi.

Diagnosen ställs enligt ALARA-principen (As Low As Reasonably Achievable).

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

2

3

KAPITEL 2 isolering

Bra sikt är viktigt vid rotkanalbehandling. Genom att använda sig av ett par luppglasögon eller ett behandlingsmikroskop återges rotkanaler mycket detaljerat tack vare den starka förstoringen och belysningen. Därmed ökar också chansen betydligt att nå ett gott behandlingsresultat.

Henry Schein Dental Dam latex

En aseptisk arbetszon är avgörande för att lyckas med rotkanalbehandling. Standarden här är att använda en kofferdam. Utöver att skapa ett torrt arbetsfält, undviker man genom att använda en kofferdam att små instrument sväljs och dessutom medför en kofferdam högre behandlingskomfort för såväl patienten som den som utför behandlingen. Dukarna finns i olika färger och tjocklekar. Den lämpligaste kofferdamen är en latexduk på 15 x 15 centimeter. För patienter med latexallergi finns latexfria kofferdamdukar av vinyl eller silikon.

Mervärdet av att använda sig av förstoring och ljus kommer särskilt fram vid • lokalisering av svåråtkomliga kanalmynningar, • sökande efter frakturer, • synliggörande av perforeringar, • synliggörande av krökningar och uppsplittrade kanaler, • synliggörande av ovala kanaler,

• fullständig ifyllnad av kanaler, • behandling av ett öppet apex, • avlägsnande av gammalt rotfyllningsmaterial, samt • avlägsnande av trasiga rotkanalasinstrument.

9002650 / 9002651 / 9002652 Mycket töjbar kofferdam i latex; grön. Mått: 15 x 15 cm Henry Schein Dental Dam ej-latex 5701396 Kofferdam, lila, 15 x 15 cm, Medel, latexfri, hög rivrestistens, hög duktilitet, utan puder. Förpackning med 30 dukar.

Sigma Dental Orascoptic XV1 LED belysningssystem

Innovation, funktion, kvalitet och komfort. Förstoring och belysning i en och samma produkt. LED-systemet garanterar jämn ljusintensitet, förstoringen ger perfekt sikt. Tack vare ett innovativt beröringskänsligt reglage direkt på ramen är det enkelt att justera ljusstyrkan. XV1 kan förses med följande förstoringsgrader: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,5 / 5,5 / EyeZoom / EyeZoom Mini.

Henry Schein Kofferdamhåltång Ainsworth 1043375 Henry Schein Kofferdamhåltång Ivory 1045702

Öppningen i kofferdamen för den rotkanal som ska behandlas görs med en Kofferdamhåltång eller en perforator (Ainsworth- eller Ivory-perforator). För att kofferdamen ska omsluta väl är det viktigt att hålla hålet så litet att det inte blir någon reva i den. För att placera hålet i kofferdamduken på rätt plats är det praktiskt att använda sig av en kofferdammall med ett bettdiagram.

Klicka här för mer information om Orascoptic XV1 LED

CJ Optik Flexion Basic

CJ Optik Flexion Advanced Sensor Unit

HuFriedy Kofferdammall RTDUNIV 6118298

Henry Schein Kofferdamram 9006436

Ramen på vilken kofferdamen spänns upp levereras i plast eller metall. Utöver lösa ramar finns även anatomiskt utformade och kofferdamar som redan är försedda med ram.

Hager & Werken Fit Kofferdamram

1 stor 1584189

Coltene Hygenic Flexi Dam ej-latex 240748 Mycket töjbart kofferdammaterial med inbyggd ram.

Här hittar du mer information om de olika Flexion Microskop https://www.cliniclands.se/search?q=flexion

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

4

5

KAPITEL 3 åtkomst

Ivoclar Vivadent Optradam Plus 339416

OptraDam Plus baseras på en innovativ tredimensionell teknik, för ett helt torrt behandlingsområde.

Tack vare sin anatomiska form och sin mjuka och tredimensionella design är OptraDam något helt annat än en vanlig kofferdam. Eftersom kofferdamen automatiskt sträcks ut i en oral riktning, uppnås en automatisk fixering i munnen. OptraDam finns i storlekarna ”Regular” och ”Liten”.

Henry Schein Hårdmetallborr VST rund Förpackning med 10 st.

Form

ISO 006. Karbidborr av högsta kvalitet ‘Made in Switzerland’. rund - motvinkel.

ISO 006

6101963

ISO 008

6101962

ISO 012

6101964

Henry Schein TC Borr vanlig rund Förpackning med 10 st.

Form

Borr i två delar med huvud i 100% karbid och skaft i rostfritt stål. Typ: RA

Kofferdamen hålls oftast på plats med särskilda klamrar med eller utan (wingless) vingar. Kofferdamklammerns vinge säkerställer god stabilitet och retraktion. kofferdamklamrar utan vingar rekommenderas om arbetsfältet är begränsad. Den nya generationens matterade klamrar ger mindre ljusreflektioner, vilket framför allt är praktiskt när man använder behandlingsmikroskop. För att isolera delar kan man även använda sig av wedjet, om det är svårt att få en klammer på plats.

617294

010 RA

617296

014 RA

617297

016 RA

617301

023 RA

Henry Schein Kofferdamklammer 9004560 Kofferdamklämmor i rostfritt stål med matt ytbehandling.

HuFriedy Kofferdamklammer Black Line

Henry Schein Karbid Rundborr VST 018 Förpackning med 10 st. 699218

Rundborr i karbid av högsta kvalitén

Med Gates Glidden Drills kan kanalmynningarna öppnas upp.

Endo Access Borr Långt 191A är särskilt väl lämpat för att hitta gömda kanalmynningar, lokalisera frakturerade filar och borra ut fiberstift. I sådana fall rekommenderar vi starkt att man använder förstoring.

Henry Schein Gates Glidden Drill Förpackning med 6 st. RA

Hager & Meisinger Endo Access Boor RA Långt 191A

Henry Schein Kofferdamklammertång Brewer 1043374

HuFriedy Kofferdamklammer ACTA 1 139740

Ultradent OraSeal Caulking 143104 Använd OraSeal Caulking-material när det är svårt att skapa en bra inneslutning av angripna delar eller rötter. OraSeal Caulking-material kan även användas för att reparera läckage i en kofferdam. Den förseglar kofferdam genom att reparera med keramik, varigenom tandköttet skyddas från fluorvätesyra.

Mått

Diameter

9880836

nr1

0,5 mm

9880837

nr2

0,7 mm

9880838

nr3

0,9 mm

9880839

nr4

1,1 mm

9880840

nr5

1,3 mm

9880841

nr6

1,5 mm

9880842

set 1-6

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

6

7

KAPITEL 4 initial öppning

Med hjälp av kariesindikatorn Sable Seek (grön färg) kan man hitta demineraliserat dentin på ställen som är svåra att se, exempelvis under överhängande glasyr vid preparering av klass I, II eller III eller vid prepareringens gräns mellan glasyr och dentin. Sable Seek förebygger överexkavering och därmed att pulpan blottas vid djupa karieslesioner. För att förbättra restaureringens adhesionsförmåga måste avmineraliserat dentin avlägsnas. Sable Seek är lätt att se och utgör en snabb metod för att lokalisera förkalkade rotkanalöppningar. Seek kariesindikator, med glykolbaserade FD&C-godkända färgämnen.

Manuell formgivning

Efter att ha skapat åtkomst av delen är det viktigt att skaffa sig kunskap om rotkanalens morfologi. Vid förkalkade kanaler är det tillrådligt att använda särskilda kateteriseringsfilar, tack vare sin unika konform och pyramidformade spets. För att avlägsna så mycket skräp som möjligt rengörs först kanalernas koronala del. Med en tunn fil (ISO 08, 10 eller 15) sonderas möjligheten att komma åt kanalens apikala del. För starkt förkalkade kanaler är en styv handfil indikerad. När man formger kanalens koronala del är det viktigt att det går att föra in filen i kanalen utan att den stramar. Först måste överhängande dentin avlägsnas. Genom utvidgning kan man kontrollera om en kanalmynning är oval eller rund. Härvid måste man beakta hur den faktiska formgivningen ska gå till.

Ultradent Products Sable Seek 143125 Innehåll: 4 x 1,2 ml och 20 Black Mini Brush spetsar.

Henry Schein Maxima K-Files i steril förpackning

Henry Schein Endo Sonde DG 16 1009279

BA International ultraljud BAC200S/SL 9796172 / 9796173 Komplett piezo-enhet med koppling för Satelec vinkelstycke

Diameter-sortiment

10-35

40-70

5701230 5701231

21 mm

5701243 5701250

25 mm

5701258 5701259

31 mm

Henry Schein Borenblok 1026303 12 FG + 5 RA

Diameter

15

08

20

25

06

10

30

35

40

5701260 5701261

5701262 5701264 5701265 5701266 5701267

5701268 5701269

21 mm

5701232 5701233 5701234 5701244 5701245 5701246 5701247

5701248 5701249

25 mm

Borrställ i rostfritt stål.

Diameter

50

55

90

100

45

60

70

80

5701270 5701224 5701225 5701226 5701227

5701228 5701229 5701263

21 mm

5701251

5701252 5701253 5701254 5701255 5701256 5701257

5701242

25 mm

Ultraljudspetsar gör det möjligt att, vanligtvis under mikroskop eller lupp, lättare forma pulpakammaren, åtkomstvägen till rotkanalen och att avlägsna eventuella förkalkningar.

Preparera åtkomst

Utforskning

Mani D Finders 350840

Dentsply Sirona C+ Files Gör det lättare att tränga in i förkalkade rotkanaler. Med hjälp av denna specialtillämpning klarar filarna knyckar bättre.

D-Finders är styva handfilar med D-tvärsnitt som är särskilt avsedda för att hitta och initialt öppna förkalkade rotkanaler.

Diameter

12X/08

12X/06

12X/10

463771

463772 463773

18 mm

463776 463777

463778

21 mm

463781

463782 463783

25 mm

Acteon Insert ET18D 174570 Ultraljudspets ET18D

Acteon Insert ETBD 174569 Ultraljudspets ET18D

Diameter

12X/set

12X/20

12X/15

Diameter

463774 465623 463775

18 mm

12

15

10

Ultraljudspets i stål med diamantbeläggning som används i pulpakammaren. Med dessa avlägsnas överhängande väggar, förkalkningar eller fyllmaterial.

Ultraljudspets med ett diamantbelagt huvud i änden för att hitta åtkomstvägen till rotkanalen.

311631

394707

346263

463779 465624 463780

21 mm

21 mm

350840 351730

346264

463784 465625 463785

25 mm

25 mm

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

8

9

KAPITEL 5 formgivning

Mekanisk formgivning

Roterande

EdgeEndo EdgeGlidePath

De tre centrala etapperna vid rotkanalbehandling består av: instrumentering (formgivning), irrigation/ desinfektion och att tätt försluta rotkanalen. Instrumentering och irrigation benämns tillsammans kemisk-mekanisk rengöring. Syftet med kemisk-mekanisk rengöring är att avlägsna infekterad hård- och mjukvävnad, så att rotkanalen på ett effektivt sätt kan desinficeras och förtätas med en rotkanalfyllning. Instrumentering och preparering av rotkanalerna kan göras med vanliga handinstrument eller med mekaniskt drivna instrument.

Kerr Traverse

Spetsstorlek 19 .02 till .06 för 16 mm

9888387

9888388

9888389

21 mm

25 mm

31 mm

Traverse filar är utformade med en icke-slipande spets, vilket leder till mindre transport

Dentsply Sirona Proglider

Sequence

876867

21 mm

876868

25 mm

Diameter 16.02

Efter den koronala prepareringen blir det enklare att vidare rengöra med mekaniska filar.

876869

31 mm

503852

503853

503855

21 mm

25 mm

31 mm

Metod: Roterande – Crown Down

Den mekaniska metod som oftast används är kontinuerlig rotation.

Om man så vill kan man fortsätta prepareringen med reciprokerande filar från Crown-Down, tills filen når sin fulla längd.

Reciprokerande rörelse

Genom att använda sig av värmebehandling har dessa filars flexibilitet och resistens mot cyklisk slitning starkt förbättrats, vilket möjliggjort behandling av rotkanaler med komplex anatomi.

EdgeEndo EdgeOne Fire GlidePath

Sequence

EdgeOne Fire Glidepath används med reciprokerande rörelse och är kompatibel med andra pendelfilsystem.

9885147

21 mm

9885148

25 mm

Värmebehandlade (FireWire) EdgeOne Fire Glidepath filar representerar den flexibilitet och kraft EdgeEndo är känt för och används i stället för närmare åtta andra endo-instrument för att skapa en glidbana snabbare.

9885149

31 mm

Det garanterar att kanalens anatomi bevaras bättre och för högre säkerhet under behandlingen.

Dentsply Sirona WaveOne Gold Glider

Sequence

Reciprokerande rörelse (ISO 15, 2 % taper) och optimerade Glider för att skapa en glidbana.

656190

21 mm

656192

25 mm

656193

31 mm

Metod: Reciprokerande

VDW R-Pilot NiTi glidbanefilar

För att undvika att filen kör fast används reciprokerande filar med en kombinerad framåt- och bakåtriktad rörelse.

Sequence

Mekaniskt instrument för att snabbt och säkert skapa en glidbana med hjälp av reciprokerande rörelse.

651698

21 mm

Med denna metod är det i de Flaskata fall möjligt att tillämpa metoden med bara en fil.

651699

25 mm

651701

31 mm

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

10

11

Roterande Crown Down

EdgeEndo EdgeFile X7 Förpackning med 6 st. Sterila

De idealiska egenskaperna hos roterande NiTi-filar: Flexibilitet – oerhört viktigt för att följa den komplexa anatomin utan iatrogena skador. Frakturhållfasthet – för att ge rotkanaler en form utan fraktur eller deformering. Verkan – för optimal formgivning och bortförande av skräp.

EdgeFile X7 använder sig av en allmänt erkänd och styrkt teknologi med enhetlig konform.

Taper

Spetsens storlek

6-Pack - STERILA

Spetsstorlek

21 mm 25 mm 29 mm

Det är samtidigt möjligt att använda EdgeFile X7 med en ”medurs” reciprokerande rörelse (CW 150-30 300 v/min) eller adaptiv rörelse (CW 370-50 500 v/min).

9885267 9885268 9885269

04

17

9885270 9885271

9885272

06

NYHET – EDGEFILE X7 Varför ett nytt roterande NiTi filsystem? 1. Prestanda och säkerhet 2. Enkelt (tvåfilsmetod)

Counter Clockwise Motion (CCW 30-150 300 v/min) är inte alls lämpad för EdgeFile X7. För denna rörelse finns EdgeOne.

9885273 9885274 9885275

04

20

9885276 9885277 9885278

06

Nr 15 K-fil

Nr 17/04

Nr 25/04

I nyligen publicerade undersökningar jämförs X7 med andra system för att avlägsna dentin och apikal transport.

9885279 9885280 9885281

04

25

3. Mångsidigt (konform/rörelse) 4. Minimalt (rationellt) invasivt

7

x

9885282 9885283 9885284

06

9885285 9885286 9885287

04

06 EDGEONE ™

30

Revolutionerande EdgeFile X7 har genomgått den patenterade värmebehandlingsprocessen FireWire NiTi. Denna process gör NiTi-legeringen starkare och mer flexibel och tillför EdgeFile X7 Canal Contouring Technology, varigenom formminnes- och bounce back-effekten blir mindre. Den flexibla EdgeFile följer kanalens anatomi utan att räta ut sig, varigenom risken för avsatser, transport och perforering blir begränsad. Det flexibla skaftet begränsar behovet av en alltför stor rak åtkomst, så att mer tandsubstans kan lämnas kvar.

Du hittar studien här: (klicka eller skanna QR- koden)

Medurs rotation, varvtal 300-500 v/min Vridmoment inställt på 250-410 g/cm DE NIEUWE STANDAARD • Warmtebehandelde FireWire NiTi vijlen • Verhoogde weerstand tegen cyclische vermoeidheid • Maten: Small, Primary, Medium & Large • Lengte: 21 mm, 25 mm, 31 mm

9885288 9885289 9885290

9885291

9885292 9885293

04

FIRE

35

9885294 9885295 9885296

06

Steriel verpakt, 3 stuks

9885297 9885298 9885299

04

ø

● Large

● Small

● Primary

● Medium

40

9885300 9885301 9888041 9888044 9888042 9888045 9888043 9888046

9885302

06 21 mm 25 mm 04 31 mm

9888038 9888041 9888044 9888047 9888039 9888042 9888045 9888048 9888038 9888041 9888039 9888042 9888040 9888043 9888044 9888047 9888045 9888048 9888046 9888049 9888040 9888043 9888046 9888049

9885303 9885304 9885305

45

9885306 9885307 9885308

06

Zeer fl exibel Mycket flexibel

Geen terugvering !ngen bounce- back

Verhoogde weerstand Mycket stark

9885309 9885310 9885311

04

EdgeFile® X7 Setpaket

20, 25, 30

06 EDGEONEGLIDEPATH ™ 9885312 9885313 9885314

RECIPROCATING GLIDEPATH • Warmtebehandelde FireWire NiTi vijlen • Voor EdgeOne Fire • Lengte: 21 mm, 25 mm, 31 mm

X7

Steriel verpakt, 3 stuks

Tack vare olika (värme)behandlingsmetoder förändras NiTi-filars egenskaper

ø 21 mm 000 25 mm 000 31 mm 000

Värmebehandlad Firewire ™ NiTi

11 mm skaftlängd för bättre posterior åtkomst

ISO märkband

austenit

martensit

EDGEONE CORE OBTURATOR Thermische obturator met roze guttapercha kern. Speciaal te gebruiken in combinatie met de EdgeOne Fire reciprocerende vijlen. Verpakking bevat 5 obturators en 1 size verifier. ● Small ● Primary ● Medium ● Large 9888191 9888189 9888187 9888126

Jämn taper .04 or .06

Under senare år har värmebehandling av NiTi-filarna tyckts genomgå en viktig förändring genom att prestanda har förbättrats.

Kalibreringsringar

EDGEONE FILL OBTURATOR Thermische obturator met plastic carrier. Speciaal te gebruiken met de EdgeOne Fire reciprocerende vijlen. Verpakking, ? stuks ● Small ● Primary ● Medium ● Large 9888192 9888190 9888188 9888135

Den mångsidiga NiTi-legeringen är en legering med formminne och utöver att den ”minns” har den dessutom superelastiska egenskaper.

Steril förpackning

Silikonstopper

Till grund för formminne och superelasticitet ligger den temperaturberoende övergången från en kristallform till en annan. Genom en omvandling strax över övergångstemperaturen övergår en del av kristallen till en annan kristallform.

Parabolformat tvärsnitt

EDGEONE FIRE GUTTA PERCHA POINTS Verpakking, 60 stuks ● Small ● Primary ● Medium ● Large 9888205 9888206 9888207 9888208

Så snart denna omvandling tas bort återtar denna del sin ursprungliga kristallform, varigenom instrumentet återfår sin ursprungliga form.

Finns i tre längder: 21, 25 & 29 mm

Övergångstemperaturen kan i mycket hög grad ställas in genom att ändra Ni/Ti- förhållandet genom att tillföra andra komponenter, genom värmebehandling eller genom mekanisk bearbetning.

EDGEONE FIRE PAPER POINTS Paper points, compatibel met EdgeOne Fire reciprocerende vijlen. Verpakking, 100 stuks ● Small ● Primary ● Medium ● Large 9888209 9888210 9888211 9888212

Längsta räffeldiameter 1 mm

Bestel online via www.henryschein.be & telefonisch via 02 257 40 50

4

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

12

13

Dentsply Sirona Protaper Gold Förpackning med 6 st

Edge Endo - Värmebehandlad Firewire™ NiTi

FireWire™ NiTi är en innovation inom metallurgi. Den patenterade värmebehandlingen garanterar högre flexbilitet, ger högre resistens mot cyklisk slitning och ger högre vridmotstånd.* Filen återgår inte och ser till att rotkanalens anatomi bibehålls.

ET

Protaper Gold filar har genomgått en särskild värmebehandling med Gold-teknologin, genom vilken man, utöver den gyllene färgen, och större flexibilitet, uppnår högre resistens mot cyklisk slitning. ProTaper Gold filar är kompatibla med alla dagens Protaper obtureringsmetoder, som pappersstift, guttaperkastift, Thermafil och GuttaCore. För bättre intraoral sikt är filen samtidigt utrustad med ett 11 mm kortare skaft. Filarna är sterilt förpackade.

ETP

* Baserat på provningar av cyklisk resistens enligt vad som framgår av diagrammet över FireWire NiTi:s styrka: http://edgeendo.com/comparative-study-of-cyclic-fatigue-resistance/

X7

EdgeEndo EdgeTaper Förpackning med 6 st. Sterila

Ø

SX

set

S2

F1

F2

F5

F3

F4

S1

608647

19 mm

Längd

608648 608649 608655 608656 608657

608659 608660 608643

21 mm

6-Pack - STERILA

Storlek

21 mm 25 mm 31 mm

608650 608651

608662 608663 608664 608665 608667

608644

25 mm

9885032

SX

Only available in 19mm

608652 608654 608668 608669 608670 608671

608672 608645

31 mm

9885026 9885027 9885028

S1

9885029 9885030 9885031

S2

Dentsply Sirona Protaper Next Förpackning med 6 st

9885011

9885012 9885013

F1

9885014 9885015 9885016

F2

9885017

9885018 9885019

F3

Filen Protaper Next NiTi är en effektiv lösning för den som är ute efter ett mångsidigt och flexibelt system som klarar huvuddelen av de endodontiska behandlingarna. Tack vare den unika svängande rörelsen kan man enkelt laga även mycket krökta och smala kanaler. Tack vare M-Wire-teknologin blir risken för fraktur mindre, samtidigt som filen inte förlorar i kraft. Filarna är sterilt förpackade.

9885020 9885021

9885022

F4

9885023 9885024 9885025

F5

9885033 9885034

EdgeTaper setpaket

SX, S1, S2, F1, F2, F3

ENDODONTIE

ENDODONTIE

EdgeEndo EdgeTaper Platinum Förpackning med 6 st. Sterila

Diameter

set

X2

X5

X1

X3

X4

465013

465016 465019 465022 465025 465028

21 mm

465014 465017

465020 465023 465026 465029

25 mm

Längd

HYBRID HEAT TREATMENT PREPARATION TECHNIQUE Door gebruik te maken van de combinatie EdgeTaper S1 en S2 (martensietfase = stijver) en de EdgeTaper Platinum SX en F1 (austenietfase = meer flexibel) is het mogelijk om de door prof. Gambarini voorgestelde Hybrid Heat Treatment Technique toe te passen. De brede taper van de SX zorgt voor de juiste coronale opening. De smalle taper van de S1 en S2 vijlen maakt een eenvoudige vormgeving en betere coronale verbreding mogelijk door de toepassing van een efficiënte borstel­ beweging. De F1 vijl respecteert meer de apicale kromming en zorgt voor een mooie tapse eindvormgeving.

HYBRID HEAT TREATMENT PREPARATION TECHNIQUE Door gebruik te maken van de combinatie EdgeTaper S1 en S2 (martensietfase = stijver) en de EdgeTaper Platinum SX en F1 (austenietfase = meer flexibel) is het mogelijk om de door prof. Gambarini voorgestelde Hybrid Heat Treatment Technique toe te passen. De brede taper van de SX zorgt voor de juiste coronale opening. De smalle taper van de S1 en S2 vijlen maakt een eenvoudige vormgeving en betere coronale verbreding mogelijk door de toepassing van een efficiënte borstel­ beweging. De F1 vijl respecteert meer de apicale kromming en zorgt voor een mooie tapse eindvormgeving.

6-Pack - STERILA

Storlek

21 mm 25 mm 31 mm

465015

465018 465021

465024 465027

465030

31 mm

9885007 Only available in 19mm

SX

PASPOORT

PASPOORT

9885001

9885002 9885003

S1

Dentsply Sirona TruNatomy Förpackningen innehåller: 1 Orifice Modifier, 1 Glider och till varje en Trunatomy Liten, Prime och Medel fil. Filarna är sterilt förpackade. Behandlingskonceptet TruNatomy möjliggör en minimalt invasiv rotkanalbehandling och garanterar samtidigt effektiv eliminering av dentin. Rotkanalens anatomi respekteras och optimal irrigation blir möjlig.

9885004 9885005 9885006

S2

9888390 9888391

9888392

F1

9888393 9888394 9888395

F2

9888396 9888397 9888398

F3

9888399 9888400 9888401

F4

9888402 9888403 9885000

F5

EdgeTaper Platinum® setpaket

9885008 9885009 9885010

SX, S1, S2, F1, F2, F3

Diameter

set

832511

21 mm

PREPARERINGSMETOD MED HYBRIDVÄRMEBEHANDLING

832512

25 mm

Genom att använda sig av kombinationen EdgeTaper S1 och S2 (austenitfas = styvare) och EdgeTaper Platinum SX och F1 (martensitfas = mer flexbiel) kan man tillämpa den av prof. Gambarini presenterade metoden med hybridvärmebehandling.

Den breda tapern hos SX garanterar rätt koronal öppning. Den smala tapern hos S1- och S2-filarna gör det enklare att formera en bättre koronal utvidgning genom att tillämpa en effektiv borströrelse. F1 respekterar i högre grad den apikala krökningen och garanterar en snygg avsmalnande slutformgivning.

Praktisk guide Endodonti 2022 tandheelkunde aan de Sapienza Universiteit van Rome, Italië, en directeur van de masteropleiding endodontie van de tandheelkundige school. Hij heeft een privépraktijk die zich beperkt tot endodontie in Rome, waar hij zich richt op endodontisch materiaal en klinische endodontie. PROF. GIANLUCA GAMBARINI Prof. Gianluca Gambarini is hoofd endodontie en restauratieve 31 mm 832513

PROF. GIANLUCA GAMBARINI Prof. Gianluca Gambarini is hoofd endodontie en restauratieve tandheelkunde aan de Sapienza Universiteit van Rome, Italië, en directeur van de masteropleiding endodontie van de tandheelkundige school. Hij heeft een privépraktijk die zich beperkt tot endodontie in Rome, waar hij zich richt op endodontisch materiaal en klinische endodontie.

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

14

15

Reciprokerande

Dentsply Sirona WaveOne Gold Förpackning med 6 st

EDGEONE FIRE EdgeOne Fire filar har utvecklats för att ge rotkanaler form genom en motsatt reciprokerande rörelse. EdgeOne Fire finns med ISO-måtten 20, 25, 35 och 45 och dessa filar kan användas i ett reciprokerande vinkelstycke. Edge Endo FireWire NiTi filar innebär en innovation i området mekaniska filar.

Filarna är mer flexibla och är mer beständiga mot cyklisk utmattning. FireWire NiTi-teknologin gör det möjligt att Edge Endo filar inte studsar, rotkanalens anatomi respekteras och rotkanalen följs på ett varsamt sätt.

Högre resistens mot cyklisk slitning tack vare förbättrad flexibilitet. Variabelt parallellogramtvärsnitt för mindre vridverkan i förening med ny Gold värmebehandling. För att behandla de Flaskata kliniska fall finns instrumenten i fyra format. Förpackade i steril blisterförpackning för engångsbruk, för att minska risken för korskontaminering och fraktur och för att hålla en jämn skärverkan.

Diameter

set

Primär

Stor

Liten

Medel

542805 542809 542813

542817

542820

21 mm

542806 542810 542814 542818 542821

25 mm

Värmebehandlad Firewire ™ NiTi

542807

542812

542815

542819 542822

31 mm

12 mm skaftlängd

VDW Reciproc blue Förpackning med 6 st

Kalibreringsringar

Variabel konform

Den nya generationens Reciproc blue-instrument baseras på Reciproc- konceptet och ger högre böjlighet och hållfasthet mot cyklisk utmattning, tack vare den nya värmebehandlingen Blue treatment. Tack vare sin unika utformning har filarna god skärverkan. Reciproc blue kan endast användas en gång och levereras i en steril blisterförpackning. Det gör att instrumentet ger jämn skärverkan och att risken för korskontaminering begränsas. Endast ett instrument behövs för formgivningen, med ett skaft på 11 mm för att komma åt rotkanalen bättre.

ISO märkband

Silikonstopper

Steril förpackning

Parallellogramformat tvärsnitt

Diameter

R40

R50

R25

Finns i tre längder: 21, 25 och 31 mm

620512

620514 620515

21 mm

620516 620517

620519

25 mm

620520 620522 620523

31 mm

Kerr TF set för adaptivt förfarande 471386 Liten - 23 mm 471387 Liten - 27 mm 471388 Medel/Stor - 23 mm 471389 Medel/Stor - 27 mm Setet innehåller: Tre TF adaptiva filar och tre handfilar.

EdgeEndo EdgeOne Fire Förpackning med 3 st. Sterila

Längd

3-Pack - STERILA

Storlek

21 mm 25 mm 31 mm

9888193 9888194 9888195

Liten

TF adaptiva filar är endodontiska filar som får sin form genom svarvning i stället för genom slipning. Tack vare vridrörelsen bevaras strukturen och man motverkar uppkomsten av mikrofrakturer, vilket gör att filen blir mer hållbar. Genom att filen framställs med R-Phase-teknologin blir den optimalt flexibel och framför allt fraktursäker.

9888196 9888197 9888198

Primär

9888199 9888200 9888201

Medel

9888202 9888203 9888204

Stor

9885144 9885145 9885146

EdgeOne Fire® Setpaket

Liten, Primär, Medel

Omvänd pendelverkan 30° medurs och 150° moturs Vridmoment 4,0-5,2 N/ cm/408-530 g/cm. Effektivt varvtal 300-350 v/min

Nr 15 Handfil

Primär

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

16

17

KAPITEL 6 apparatur

Coltène CanalPro Jeni Endomotor 890183

Fristående ”navigering” i rotkanalen tack vare revolutionerande programvara. Ett helt nytt drivkoncept med fristående hjälpsystem, vilket gör prepareringen av rotkanalen mycket säkrare, effektivare och överraskande enkel. Digitalt hjälpsystem som använder sig av komplexa algoritmer för att styra instrumentets rörelse med millisekundintervall. Den roterande rörelsen och varvtalet ställs kontinuerligt in på grundval av strömstyrka och vridmoment. Inbyggd apexlokalisator med längdmätning i realtid och ljudsignaler garanterar ännu högre säkerhet vid mekanisk och kemisk preparering. • Välj mellan Reciproc och kontinuerlig rörelse • Mycket användarvänlig, med möjlighet att välja mellan olika program • Trådlös; batteriet klarar två timmars kontinuerlig användning • Ingen fotpedal – på/av-knapp på vinkelstycket • Med vinkelstycke 6:1 Total frihet : Sömlös kombination av en trådlös motor med kontinuerlig och reciprokerande rörelse, med intelligensen hos en iPad. X-SMART iQ lägger ribban på en ny nivå i fråga om ergonomi och användarupplevelse. Endo Partner : X-SMART iQ är en helt digital plattform som hjälper dig under alla steg av den endodontiska behandlingen – från patientupplysning till hantering av alla behandlingsdata. Framtidssäkrad: X-SMART IQ har utvecklats för att växa med din praktik – olika behandlingsapparater, tjänster och hjälpmedel är interaktivt integrerade i en och samma lösning. X-SMART iQ förenar sömlöst en trådlös motor som kan användas med roterande och reciprokerande filsystem med intelligensen hos en iPad och lägger ribban på en ny nivå när det gäller ergonomi och användarvänlighet. Som en helt digital plattform hjälper X-SMART iQ under varje fas av den endodontiska behandlingen – från patientupplysning till datainsamling. Med Propex iQ är intelligent längdmätning det perfekta tillskottet till X-SMART iQ-systemet. Stegen i behandlingssystemet kan följas både i kombinerat och i fristående läge. Genom att kombinera X-Smart iQ med Endo iQ-appen får du tillgång till extra avancerade möjligheter. Ingen iPad medföljer.

60023659

BA International NiTi hoekstuk Endo 9792867 BAE35 för mikromotorer - 115:1 9792868 BAE45 för luftmotorer - 66:1

• Endodontiskt vinkelstycke med momentkontroll utan att behöva någon bordsenhet – ansluts direkt till motorn • Kan användas med alla gängse roterande NiTi-filar på marknaden • Enkel momentinställning med unik magnetisk ring (fem momentnivåer) • System med återrotation för att undvika att en fil fastnar i en kanal och onödigt vridmoment • Levereras med apex clip-koppling

Förpackningen innehåller: Endo Motor Control-enhet, motor med kontakt för apex-mätning, isolerat vinkelstycke 1:1, Bluetooth fotpedal, apex kabelset och nätsladd.

Dentsply Sirona SIRONiTi Apex 261627 SIRONiTi Apex 6174234 – Retardation 115:1 404318 SIRONiTi Air+ Apex 6324615 – Retardation 66:1

SIRONiTi Apex och SIRONiTi Air Plus Apex är vinkelstycken med en momentbegränsningsfunktion: så snabbt inställt vridmoment uppnås hindrar den förgyllda magnetiska kopplingen att filen fastnar i rotkanalen till följd av återrotation. Med apex clip-koppling.

Dentsply Sirona X-Smart Plus Endomotor 433690 A1032

VDW Reciproc direct 648427 V04 1095 025 000

Dentsply Sirona X-Smart iQ Trådlös endomotor 547354 A10540

Upplev det första reciprokerande vinkelstycket • Reciproc direkt-vinkelstycke kan fästas direkt på mikromotorn på dentalenheten • Den knyter enkelt an till din elektriska eller luftmotor, för att du ska komma i gång med Reciproc one file endo • Upplev den innovativa teknik som säkert och effektivt driver Reciproc-instrumenten

Innehåll: Ett vinkelstycke Reciproc direct, 24 Reciproc blue-instrument (25 mm) sterila (12 st R25, 6 st R40, 6 st R50), ett ståndrör för smörjoljesprej, användarguide och bruksanvisning.

Förpackningen innehåller: X-SMART iQ vinkelstycksmotor, X-SMART iQ vinkelstycke och X-SMART iQ iPad mini skyddsfodral. Ingen iPad medföljer.

Endomotoren För att begränsa risken för instrumentfraktur finns specialmotorer och -vinkelstycken som kan ställas in på ett visst varvtal som anses säkert. Motorn har ofta momentstyrning, varigenom motorn stannar när instrumentet möter ett visst motstånd. Vissa motorer har ett filbibliotek med alla parametrar för användning redan inprogrammerade.

Dentsply Sirona X-SMART iQ & Propex iQ Basic Startset Trådlös endomotor 822555 Förpackningen innehåller: X-SMART iQ vinkelstycke, en Propex iQ apexlokalisator med tillbehör och ett Endo iQ ställ.

BA International Optima E+ Trådlös Endo Unit

Kompakt och ergonomiskt utformad trådlös endomotor med inbyggt vinkelstycke i ett. • Fem program, inklusive auto-reverse- och auto-stop-program • Två program för reciprokerande filsystem • Enheten kan användas med alla filar av D-typ, inklusive NiTi

9796027 BAE370R

• Varvtal: 100-600 v/min • Vridmoment: 1-4 N.cm

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

18

19

Kerr Elements e-motion endomotor 878752 815-1707

VDW VDW.Connect Drive & Locate Reciproc Blue 830572 M00 CLOC RBL KIT 000 Ingen iPad medföljer. VDW.CONNECT-appen kan laddas ned gratis från App Store.

• Begränsningen av maximalt vridmoment ger högre säkerhet mot fildeformation och -fraktur • Motorn är intuitiv att använda tack vare en användarvänlig pekskärm och ett gränssnitt för fem individuellt inställbara program • Filbiblioteket omfattar fler än 190 förprogrammerade filar • Systemet varvtal: 20-2 500 v/min med en momentinställning på 0,1-6,0 N.cm

VDW.CONNECT Drive and Locate RECIPROC blue set innehåller: • VDW.CONNECT Drive inkl. 6:1 vinkelstycke och hållare till vinkelstycket • VDW.CONNECT Locate Kit • RECIPROC Blue System Kit 24: 24 RECIPROC blue-instrument (25 mm), sterilt förpackade (12 st R25, 6 st R40, 6 st R50), 180 RECIPROC blue sortiment med pappersstift i steril förpackning (90 st R25, 60 st R40, 30 st R50), 60 RECIPROC blue sortiment med guttaperkastift, (36 st R25, 12 st R40, 12 st R50) och ett trepanerat endoövningselement Trådlös endomotor med iPad-tillämpning. • Den perfekta kombinationen för tidsbesparande och säker rotkanalpreparering med maskin. • Den enda trådlösa endomotorn för preparering med RECIPROC utan någon ytterligare apparat • Perfekt för nya användare, tack vare RECIPROC REVERSE komfortfunktion • Tack vare app-stödet kan även roterande filsystem sättas i Enkel: professionell preparering med bara ett instrument Säker: minimal risk för fraktur tack vare de exakt avstämda vridkrokarna i VDW.CONNECT Drive Endomotor Tidsbesparande: färre steg under prepareringen och kortare prepareringstid,

Förpackningen innehåller: elements e-motion endomotor, KaVo 8: ett vinkelstycke och en fotpedal.

Morita Apexlokalisator Dentaport ZX Root Mini 620260

VDW VDW.Connect Drive set 547657 V04 1183 000 500 Innehåll: VDW.CONNECT Drive endomotor inkl. Vinkelstycke 6:1 och handstyckeshållare och VDW. CONNECT tillbehör till iPad mini. Ingen iPad mini medföljer. VDW.CONNECT-appen kan laddas ned gratis från App Store.

Väldigt noggrann och pålitlig lokalisator som inte påverkas om kanalen är torr eller om det finns saliv, blod, saltlösning eller om det finns någon annan vätska i kanalen. Lokalisatorn har autokalibrering vilket garanterar noggranhet och eliminerar effekten av temperaturförändringar , fukt etc i kanalen, även under pågående behandling. LCD-skärm i färg med hög kontrast.

VDW VDW.Silver Reciproc 455027 V04 1163 000 000

Endomotor för reciprokerande och roterande preparering. VDW.Silver har både förprogrammerade och fritt valda alternativ och är lämpad för VDW-filar och andra kända filvarianter.

Elektronisk längdbestämning Den apikala dentin-cementgränsen utgör en anatomisk slutpunkt för instrumentering och obturering. Denna punkt kan fastställas genom röntgenteknik. En modern elektronisk apexlokalisator kan korrekt bestämma denna punkt i mer än 90 % av fallen. Hur fungerar en elektronisk längdbestämning? En apexlokalisator fungerar på basis av en elektrisk krets. En pol står i kontakt med slemhinnan via en läpphake och den andra polen är fäst i en fil.

Filen förs in i rotkanalen. När filen kommer i närheten av den apikala konstriktionen avger apexlokalisatorn en ljud- och/eller en ljussignal. För en noggrann mätning är det viktigt att avlägsna överflödig fukt och att bestämma arbetslängden med någon av filarna ISO 08, 10 eller 15 i smala kanaler eller ISO 15, 20 eller 25 i breda kanaler.

Med vinkelstycke 6:1

VDW VDW.Gold Reciproc 436690 V04 1173 000 000

Endomotor för reciprokerande och roterande preparering, med inbyggd apexlokalisator. VDW.Gold använder sig av Reciproc-teknologin och är en unik kombination av en endomotor och längdbestämmare. VDW.Gold har både förprogrammerad och fritt vald momentstyrning och är lämpad för VDW-filar och andra kända filvarianter.

Coltène CanalPro Compact apexlokalisator 609035 60019095

ingen rengöring eller sterilisering av instrument tack vare Apexlokalisator med låg vikt. • Liten och tunn design • Användarvänligt gränssnitt • LCD-display för optimal prestanda • Ljus- och ljudsignaler • Bra resultat i såväl torra som fuktiga kanaler • Inbyggt demoläge för att demonstrera behandlingen

Med vinkelstycke 6:1

Inkluderar en hållare till enheten och två CR2032 litiumbatterier, en mätsladd, två läpphakar, två filklämmor, en sond, en skruvmejsel och en bruksanvisning engångsbruk

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

20

21

Dentsply Sirona Propex IQ Apexlokalisator 822551 B00PPIQSTAKIT

VDW Raypex 6 408299 V04 1113 000 000

Propex iQ är lätt att koppla till X-Smart IQ handstycke och båda kan sedan anslutas till Endo iQ-appen. Med denna kan den som behandlar följa filens framsteg i realtid och formge rotkanalen, samtidigt som man kan kontrollera processen okulärt på appen. Propex IQ garanterar pålitlig avläsning av filens framsteg i både kombinerat och fristående läge. Apparaten kräver ingen särskild kalibrering eller justering och är alltså användarvänlig. • Noggrann och pålitlig • LED-display i färg • Spårning av apikal tredjedel • Fungerar i torra och fuktiga kanaler • Klar att användas – ingen kalibrering eller justering krävs • Utvecklad för att placeras på patientens bröst under arbetet, vilket möjliggör bättre okulär kontroll av filen • Mätsladd som clipsas på och halkskyddsdynor för att hålla apparaten på plats

Raypex 6 är en apexlokalisator med den senaste multifrekvensteknologin, mycket lätt att använda, automatisk kalibrering och separat apikal RAYPEX Zoom med färgindikation. Raypex 6 Apex apexlokalisator utmärks av: • Den senaste apexlokalisatorn för flera frekvenser • Automatisk Plug-and-Check • Monokrom pekskärm för intelligent bruk • Individuella inställningsmöjligheter • Hopfällbar väskdesign • Användarvänligt gränssnitt. • Intuitiv meny för att konfigurera alternativ • Möjlighet att välja mellan två ljudsignaler och bakgrundsfärger En smart apexlokalisator. Noggrannhet ända ut i fingertopparna för att optimera endobehandling. En liten apexlokalisator med låg vikt som är lätt att integrera i arbetsflödet via Bluetooth. • Tydliga LED- och ljussignaler • Enkel kontroll och överblick av filens framsteg på iPad-skärmen med hjälp av VDW.CONNECT- appen • Möjlighet att ställa In shaping target och apical reverse (endast med appen)

Innehåll: apexlokalisator, mätsladd, två läppklämmor, två filklämmor, kontaktsond, laddare och tillbehör

Basic startset innehåller: En Propex iQ apexlokalisator med tillbehör och en Endo iQ standard.

Dentsply Sirona propex•pixi Apexlokalisator 476417 A1030

VDW VDW.CONNECT LOCATE APEXLOCATOR 830474 M00 CLOC 000 000 Innehåll: VDW.CONNECT Locate apexlokalisator, skyddsfodral för engångsbruk, fästclips, mätsladd och extern provsond, 2 st filklämmor, 5 st läppclips, adapter för VDW. CONNECT Drive-handstycke, inbyggt batteri och laddare.

Innehåll: propex•pixi apexlokalisator, uppladdningsbart batteri, universalladdare, mätsladd, två läpphakar och en anslutningshake

Kerr Apex ID Apexlokalisator 471883 972-0090

En utomordentligt kompakt enhet som fortlöpande kalibrerar för att ge stabila mätningar och tydligare ljus- och ljudindikationer. Noggranna mätningar under nästan alla kanalförhållanden. Nollpunkten anpassas på grundval av individuell klinisk bedömning.

Setet innehåller: En Apex ID, en hållare, fem läpphakar, två filhållare B, en filhållare A, en sladd till sonden, en bruksanvisning och 3 st AAA 1,5-voltsbatterier.

Morita DentaPort Root ZX modul 6900 132465 6900

DentaPort ZX fungerar enligt Moritas patenterade Quotiënt method-princip, vilket kanalimpedansen beräknas utifrån förhållandet mellan två lika frekvenser (400 Hz och 8 kHz). Mätnoggrannheten påverkas inte av blod, natriumhypoklorit, vatten, lokalbedövning eller till och med pulpa.

Levereras med apexlokalisator, sondsladd, 5 st Contrary-elektroder, 3 st filhållare – 3 st 1,5 volts AA- batterier (0,2 A) och funktionstest.

Morita Root ZX Mini Apexlokalisator 335475 6951-110 vit 335477 6951-120 röd 335479 6951-130 blå 335480 6951-140 grön

• Noggrann mätning • Ingen inställning av nollvärde • Automatisk kalibrering • Stor LED-display i färg • Minnesfunktion med tre program

• Finns i fyra färger Inklusive en sladd till sonden, tre filhållare, fem elektroder, en kanallängdstestare och 3 st AAA-batterier.

Beställ online via www.cliniclands.se eller per telefon på 0410 - 741 220

Praktisk guide Endodonti 2022

22

23

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40

Powered by