Ultradent Transcend Universal Composite

Upptäck Ultradents nya Transcend universalkomposit - Fyllningar med bara en färg. Lär dig mer om Transcend och läs dr David Stachowicz intressanta användarrapport.

Beställ online via www.cliniclands.se

KLINISKA FALL - FÖRE OCH EFTER

"Transcend™ Universalkomposit underlättar betydligt min dagliga verksamhet och övertygade mig fullständigt."

Jag rekommenderar den till och med för restaurationer i fronten på grund av den sömlösa övergången mellan tand och komposit. Dessutom kan poleringsarbetet göras snabbt och enkelt. Kompletterande användning av borstar minskar poleringsarbetet ännu mer. Transcend-kompositens Universal Body- färg passar idealiskt för mindre defekter i fronten vid fall som fortfarande har opak tandsubstans. Då det gäller stora, estetiskt utmanande restaurationer med en effekt som lyser igenom, t.ex. Klass IV, skulle jag hellre välja en skiktmetod. Transcend-systemet erbjuder fyra kompletterande dentinfärger och två emaljfärger som ger en perfekt naturlig matchning för denna typ av kliniska situationer. Nyligen kom en 40-årig manlig patient till min praktik. Han kände obehag vid tänderna 14 och 15. Vid undersökningen konstaterade jag att båda tänder var djupt karierade. De vanliga undersökningarna, med röntgen och pulpatestning, visade att tänderna fortfarande var vitala. Eftersom så mycket tandsubstans var förstörd skulle jag typiskt ha övervägt en rotbehandling och en krona. Alternativet i det här fallet var en omfattande rekonstruktiv behandling, vilket patienten slutligen valde. Före Efter Med tillstånd från dr Gary Findley

Användarrapport av dr David Stachowicz Under min yrkesverksamhet som tandläkare har jag arbetat inom alla områden. Jag är dock speciellt intresserad av rekonstruktiva behandlingar. Enligt min åsikt utgör rekonstruktionsdelen basen för alla aspekter av modern tandvård. Alla andra behandlingssteg och förfaringssätt är uppbyggda på rekonstruktiv tandvård. Inom de senaste 5 till 10 åren har utvecklingen inom rekonstruktiv tandvård varit enorm. Nya synsätt och tekniker har utvecklats. Nästa generation kompositmaterial liksom produkter för polering och luftblästring har också lanserats och etablerats på marknaden. Kombinationen av alla dessa faktorer har resulterat i exempelvis optimerad bondingkvalitet och bättre reproducerbarhet av de kliniska fallen. Stegvis blev rekonstruktiv tandvård en verkligt modern behandlingsmetod med ökad förutsägbarhet. Ibland kan det till exempel vara mer krävande att göra en högkvalitativ rekonstruktiv behandling än att sätta in ett implantat. Fastän mina rekonstruktiva fall inte alltid är lätta, försöker jag göra det bästa av situationen och hitta den bästa lösningen för mina patienter. För detta ändamål behöver jag pålitliga material, apparater och verktyg. Jag har i många år arbetat med väletablerade traditionella kompositer, som sträcker sig över olika färger, eftersom de uppfyllde mina förväntningar på hanteringsegenskaper och resultat. När de så kallade enfärgskompositsystemen först lanserades, testade jag en del av dem. Jag blev dock aldrig någon riktig entusiast för dessa koncept och särskilt för materialen eftersom jag inte var nöjd med de estetiska resultaten. Med det nyligen lanserade kompositsystemet Transcend (Ultradent Products) har jag ändrat mig. Transcend erbjuder ett unikt universellt system med enfärgskomposit som inte kräver någon blockerare. Ändå finns fler färgmöjligheter tillgängliga om mer krävande kliniska situationer skulle uppstå. Jag har nu använt Transcend komposit i flera månader och tycker det är en väldigt trevlig komposit, lätt att hantera och manipulera - och som äntligen svarar mot mina estetiska krav. Transcend erbjuder ett mer kompakt färgsystem. Transcend komposit i Universal Body-färg matchar och täcker de naturliga tandfärgerna utomordentligt väl. Den smälter sömlöst in så att man knappast märker skillnaden mellan restaurationen och den naturliga tanden. Dessutom har den en förträfflig jämvikt mellan opacitet och translucens, tack vare den fulländade Resin Particle Match™-tekniken. Eftersom Transcend komposit är ett effektivt och gediget system med enfärgskomposit kan jag minska mitt lager rejält. Jag behöver inte längre ha ett lager med ett olika färger och sprutor, som jag ibland behövde kasta eftersom jag inte använde dem regelbundet och hållbarhetstiden gick ut. Mitt team tycker också att det är en lättnad eftersom det är lättare att välja ut rätt färg. Konceptet och idén bakom Transcend komposit är en exceptionell ljusgenomsläpplighet som smälter ihop med naturlig emalj och dentin. Det kan effektivt maskera missfärgningar utan behov av blockerare eller täckfärg. I de flesta av mina kliniska fall behöver jag inte täckfärg eller blockerare för att den ska ge sömlösa resultat. Men ibland kan det ändå vara lämpligt att använda en täckfärg eller blockerare när det rör sig om mycket gamla amalgamrester eller traumafall. Eftersom Transcend komposit är lätthanterlig och också ger mig den trevliga känslan av att få vackra resultat kan jag använda den för alla sorters fall och indikationer. MATCHAR HELA TIDEN OMGIVANDE TÄNDER NYHET FRÅN ULTRADENT Upptäck nya Transcend™ universalkomposit med sin Universal Body-färg – ingen blocker eller opaker behövs! • Den ger oöverträffad färgmatchning med endast en Universal Body-färg tack vare den patenterade Resin Particle Match™-tekniken som eliminerar behovet av blockerare eller opaker. • Universal Body-färgen smälter vackert ihop med nästan alla tandfärger. • Fortsätter matcha omgivande tänder till och med efter blekning • Transcend universalkomposit är ett innovativt dentalt kompositmaterial för direkta och indirekta restaurationer i både de anteriora och de posteriora regionerna. • Utmärkt konsistens gör den lätt att forma, hög polerbarhet. Ytterligare fördelar med Transcend™ Universalkomposit: • Fluorescens som liknar den hos de naturliga tänderna. • Utmärkta mekaniska och optiska egenskaper. • Det innebär att du kan använda Transcend- kompositens Universal Body-färg nästan var som helst i munnen och veta att det kommer att se naturligt och vackert ut också i större restaurationer. Trancend komposit med nanohybridetek- nologi har utformats med Ultradents Resin Particle Match™-teknik. Teknikers balan- serade brytningsindex mellan resin och fillerpartiklar kombinerat med en noggrant optimerad balans mellan translucens och opacitet gör att Transcend komposit kan smälta in med de flresta bett med bara en färg och utan behov av blockerare. Det är möjligt att inga nya kompositrestaurationer behövs efter avslutad blekningsbehandling för tänder som tidigare restaurerats med Transcend komposit, eftersom kompo- sitens färg kan anpassa sig så den matchar omgivande tänders optiska egenskaper då de bleks.

Före

Efter

Före

Efter

Med tillstånd från dr Yo-Han Choi

Med tillstånd från dr Jaleena Jessop

Djup missfärgning av amalgam utgör en av de svåraste si- tuationer för tandläkare vid restaurationer. I detta fall använ- des endast Transcend Universal Body-färg för att ersätta amalgamen, ingen blocker behövdes. Notera den utmärkta färganpassningen till den bevarade transversala kristan.

Före restaureringen Patientens tänder var svårbehandlade eftersom de kliniska kronorna är mycket korta. Dessutom var avståndet stort mellan tand 14 och tand 15. Jag måste placera matriserna så jag kunde skapa en approximal kontakt mellan tänderna och bestämde mig därför för två separata behandlingstillfällen. Vid det första besöket startade jag behandlingen av tand 14 med traditionell kariesexkavering följt av behandling med luftblästring. Efter bonding och placering av matrisen använde jag en kil för att separera tänderna ordentligt och samtidigt uppnå god cervikal anslutning. Sedan gjorde jag först en djup kantförhöjning. Slutligen var det lätt att skapa restaurationen med Transcend komposit i Universal Body- färg och polera den. • Förutom Universal Body-färgen inkluderar Transcend komposit fyra dentinfärger och två emaljfärger för fall där det är lämpligt med skiktteknik, för anteriora fall med högre estetiska krav.

• För att bygga upp fronttänder med en märkbar skillnad mellan cervikala och incisala ytor och för större restaurationer som exempelvis enstaka stora Klass III och IV-fall, där tandstruktur saknas som Universal Body-färgen kan anpassa sig till, kan fantastiska resultat uppnås genom skiktning av kompletterande dentin-och emaljfärger.

1 – Egna data

Beställ online via www.cliniclands.se Ultradent Products GmbH Am Westhover Berg 30  D-51149 Köln Tel. +49 (0) 2203-35 92 15  E-post: infoDE@ultradent.com Presskontakt: ContentMarketing@ultradent.com

Ultradent Products GmbH Am Westhover Berg 30  D-51149 Köln Tel. +49 (0) 2203-35 92 15  E-post: infoDE@ultradent.com Presskontakt: ContentMarketing@ultradent.com

2

3

Beställ per telefon på 0410 - 741 220

Beställ online via www.cliniclands.se

"Transcend™ Universalkomposit underlättar betydligt min dagliga verksamhet och övertygade mig fullständigt."

Jag rekommenderar den till och med för restaurationer i fronten på grund av den sömlösa övergången mellan tand och komposit. Dessutom kan poleringsarbetet göras snabbt och enkelt. Kompletterande användning av borstar minskar poleringsarbetet ännu mer. Transcend-kompositens Universal Body- färg passar idealiskt för mindre defekter i fronten vid fall som fortfarande har opak tandsubstans. Då det gäller stora, estetiskt utmanande restaurationer med en effekt som lyser igenom, t.ex. Klass IV, skulle jag hellre välja en skiktmetod. Transcend-systemet erbjuder fyra kompletterande dentinfärger och två emaljfärger som ger en perfekt naturlig matchning för denna typ av kliniska situationer. Nyligen kom en 40-årig manlig patient till min praktik. Han kände obehag vid tänderna 14 och 15. Vid undersökningen konstaterade jag att båda tänder var djupt karierade. De vanliga undersökningarna, med röntgen och pulpatestning, visade att tänderna fortfarande var vitala. Eftersom så mycket tandsubstans var förstörd skulle jag typiskt ha övervägt en rotbehandling och en krona. Alternativet i det här fallet var en omfattande rekonstruktiv behandling, vilket patienten slutligen valde.

Användarrapport av dr David Stachowicz Under min yrkesverksamhet som tandläkare har jag arbetat inom alla områden. Jag är dock speciellt intresserad av rekonstruktiva behandlingar. Enligt min åsikt utgör rekonstruktionsdelen basen för alla aspekter av modern tandvård. Alla andra behandlingssteg och förfaringssätt är uppbyggda på rekonstruktiv tandvård. Inom de senaste 5 till 10 åren har utvecklingen inom rekonstruktiv tandvård varit enorm. Nya synsätt och tekniker har utvecklats. Nästa generation kompositmaterial liksom produkter för polering och luftblästring har också lanserats och etablerats på marknaden. Kombinationen av alla dessa faktorer har resulterat i exempelvis optimerad bondingkvalitet och bättre reproducerbarhet av de kliniska fallen. Stegvis blev rekonstruktiv tandvård en verkligt modern behandlingsmetod med ökad förutsägbarhet. Ibland kan det till exempel vara mer krävande att göra en högkvalitativ rekonstruktiv behandling än att sätta in ett implantat. Fastän mina rekonstruktiva fall inte alltid är lätta, försöker jag göra det bästa av situationen och hitta den bästa lösningen för mina patienter. För detta ändamål behöver jag pålitliga material, apparater och verktyg. Jag har i många år arbetat med väletablerade traditionella kompositer, som sträcker sig över olika färger, eftersom de uppfyllde mina förväntningar på hanteringsegenskaper och resultat. När de så kallade enfärgskompositsystemen först lanserades, testade jag en del av dem. Jag blev dock aldrig någon riktig entusiast för dessa koncept och särskilt för materialen eftersom jag inte var nöjd med de estetiska resultaten. Med det nyligen lanserade kompositsystemet Transcend (Ultradent Products) har jag ändrat mig. Transcend erbjuder ett unikt universellt system med enfärgskomposit som inte kräver någon blockerare. Ändå finns fler färgmöjligheter tillgängliga om mer krävande kliniska situationer skulle uppstå. Jag har nu använt Transcend komposit i flera månader och tycker det är en väldigt trevlig komposit, lätt att hantera och manipulera - och som äntligen svarar mot mina estetiska krav. Transcend erbjuder ett mer kompakt färgsystem. Transcend komposit i Universal Body-färg matchar och täcker de naturliga tandfärgerna utomordentligt väl. Den smälter sömlöst in så att man knappast märker skillnaden mellan restaurationen och den naturliga tanden. Dessutom har den en förträfflig jämvikt mellan opacitet och translucens, tack vare den fulländade Resin Particle Match™-tekniken. Eftersom Transcend komposit är ett effektivt och gediget system med enfärgskomposit kan jag minska mitt lager rejält. Jag behöver inte längre ha ett lager med ett olika färger och sprutor, som jag ibland behövde kasta eftersom jag inte använde dem regelbundet och hållbarhetstiden gick ut. Mitt team tycker också att det är en lättnad eftersom det är lättare att välja ut rätt färg. Konceptet och idén bakom Transcend komposit är en exceptionell ljusgenomsläpplighet som smälter ihop med naturlig emalj och dentin. Det kan effektivt maskera missfärgningar utan behov av blockerare eller täckfärg. I de flesta av mina kliniska fall behöver jag inte täckfärg eller blockerare för att den ska ge sömlösa resultat. Men ibland kan det ändå vara lämpligt att använda en täckfärg eller blockerare när det rör sig om mycket gamla amalgamrester eller traumafall. Eftersom Transcend komposit är lätthanterlig och också ger mig den trevliga känslan av att få vackra resultat kan jag använda den för alla sorters fall och indikationer.

Före restaureringen Patientens tänder var svårbehandlade eftersom de kliniska kronorna är mycket korta. Dessutom var avståndet stort mellan tand 14 och tand 15. Jag måste placera matriserna så jag kunde skapa en approximal kontakt mellan tänderna och bestämde mig därför för två separata behandlingstillfällen. Vid det första besöket startade jag behandlingen av tand 14 med traditionell kariesexkavering följt av behandling med luftblästring. Efter bonding och placering av matrisen använde jag en kil för att separera tänderna ordentligt och samtidigt uppnå god cervikal anslutning. Sedan gjorde jag först en djup kantförhöjning. Slutligen var det lätt att skapa restaurationen med Transcend komposit i Universal Body- färg och polera den.

Beställ online via www.cliniclands.se Ultradent Products GmbH Am Westhover Berg 30  D-51149 Köln Tel. +49 (0) 2203-35 92 15  E-post: infoDE@ultradent.com Presskontakt: ContentMarketing@ultradent.com

Ultradent Products GmbH Am Westhover Berg 30  D-51149 Köln Tel. +49 (0) 2203-35 92 15  E-post: infoDE@ultradent.com Presskontakt: ContentMarketing@ultradent.com

4

5

Beställ per telefon på 0410 - 741 220

Beställ online via www.cliniclands.se

"Transcend™ Universalkomposit underlättar betydligt min dagliga verksamhet och övertygade mig fullständigt."

Jag rekommenderar den till och med för restaurationer i fronten på grund av den sömlösa övergången mellan tand och komposit. Dessutom kan poleringsarbetet göras snabbt och enkelt. Kompletterande användning av borstar minskar poleringsarbetet ännu mer. Transcend-kompositens Universal Body- färg passar idealiskt för mindre defekter i fronten vid fall som fortfarande har opak tandsubstans. Då det gäller stora, estetiskt utmanande restaurationer med en effekt som lyser igenom, t.ex. Klass IV, skulle jag hellre välja en skiktmetod. Transcend-systemet erbjuder fyra kompletterande dentinfärger och två emaljfärger som ger en perfekt naturlig matchning för denna typ av kliniska situationer. Nyligen kom en 40-årig manlig patient till min praktik. Han kände obehag vid tänderna 14 och 15. Vid undersökningen konstaterade jag att båda tänder var djupt karierade. De vanliga undersökningarna, med röntgen och pulpatestning, visade att tänderna fortfarande var vitala. Eftersom så mycket tandsubstans var förstörd skulle jag typiskt ha övervägt en rotbehandling och en krona. Alternativet i det här fallet var en omfattande rekonstruktiv behandling, vilket patienten slutligen valde. Sammanfattningsvis är det viktigaste för mig att Transcend komposit är lätt att hantera och manipulera. Universal Body-färgen smälter in bra och ger vackra, sömlösa resultat - även i fronten. Jag kan spara mycket tid och energi eftersom poleringen är mindre tidskrävande. Poleringen görs vanligen vid slutet av en behandling och det är min erfarenhet att tiden ofta tar slut vid det laget. Därför är den snabba och okomplicerade poleringsprocessen med Transcend komposit en speciellt viktig fördel. Den ger mig också friheten att använda enkla och anpassningsbara behandlingsmetoder. I de flesta fall behöver jag bara välja en färg (Universal Body) men i svåra fall kan jag välja att fortsätta med de specialanpassade emalj- och dentinfärgerna i kombination med skiktteknik. Att arbeta med Transcend komposit är enkelt och smidigt. Alla tandläkare kan göra det utan specialutbildning och utan svårigheter. Om jag skulle ge några personliga rekommendationer skulle jag komplettera med att använda vätande resin för formning eller, om så önskas, värma kompositen. Vätande resin kan till och med minska behandlingstiden eftersom det förenklar manipulationen med instrumenten, ger friktionslös kontakt med resinet och minskar risken för att oavsiktligt trycka iväg kompositen i felaktigt läge. Den andra rekommendationen skulle vara att använda borstar för en ännu bättre övergång. Eftersom borstning ger ett naturligt kompositflöde kan den lätt appliceras överallt. Genom att Transcend universalkomposit är lätthanterlig och reproducerbar underlättar den betydligt min dagliga verksamhet och har därför övertygat mig fullständigt. Om tandläkaren Dr David Stachowicz • Allmäntandläkare sedan 2006, huvudsakligen i egen privatpraktik i Kristianstad, Sverige • Pedagog vid RIPEGLOBAL (Förening för rekonstruktiv tandvård)

Användarrapport av dr David Stachowicz Under min yrkesverksamhet som tandläkare har jag arbetat inom alla områden. Jag är dock speciellt intresserad av rekonstruktiva behandlingar. Enligt min åsikt utgör rekonstruktionsdelen basen för alla aspekter av modern tandvård. Alla andra behandlingssteg och förfaringssätt är uppbyggda på rekonstruktiv tandvård. Inom de senaste 5 till 10 åren har utvecklingen inom rekonstruktiv tandvård varit enorm. Nya synsätt och tekniker har utvecklats. Nästa generation kompositmaterial liksom produkter för polering och luftblästring har också lanserats och etablerats på marknaden. Kombinationen av alla dessa faktorer har resulterat i exempelvis optimerad bondingkvalitet och bättre reproducerbarhet av de kliniska fallen. Stegvis blev rekonstruktiv tandvård en verkligt modern behandlingsmetod med ökad förutsägbarhet. Ibland kan det till exempel vara mer krävande att göra en högkvalitativ rekonstruktiv behandling än att sätta in ett implantat. Fastän mina rekonstruktiva fall inte alltid är lätta, försöker jag göra det bästa av situationen och hitta den bästa lösningen för mina patienter. För detta ändamål behöver jag pålitliga material, apparater och verktyg. Jag har i många år arbetat med väletablerade traditionella kompositer, som sträcker sig över olika färger, eftersom de uppfyllde mina förväntningar på hanteringsegenskaper och resultat. När de så kallade enfärgskompositsystemen först lanserades, testade jag en del av dem. Jag blev dock aldrig någon riktig entusiast för dessa koncept och särskilt för materialen eftersom jag inte var nöjd med de estetiska resultaten. Med det nyligen lanserade kompositsystemet Transcend (Ultradent Products) har jag ändrat mig. Transcend erbjuder ett unikt universellt system med enfärgskomposit som inte kräver någon blockerare. Ändå finns fler färgmöjligheter tillgängliga om mer krävande kliniska situationer skulle uppstå. Jag har nu använt Transcend komposit i flera månader och tycker det är en väldigt trevlig komposit, lätt att hantera och manipulera - och som äntligen svarar mot mina estetiska krav. Transcend erbjuder ett mer kompakt färgsystem. Transcend komposit i Universal Body-färg matchar och täcker de naturliga tandfärgerna utomordentligt väl. Den smälter sömlöst in så att man knappast märker skillnaden mellan restaurationen och den naturliga tanden. Dessutom har den en förträfflig jämvikt mellan opacitet och translucens, tack vare den fulländade Resin Particle Match™-tekniken. Eftersom Transcend komposit är ett effektivt och gediget system med enfärgskomposit kan jag minska mitt lager rejält. Jag behöver inte längre ha ett lager med ett olika färger och sprutor, som jag ibland behövde kasta eftersom jag inte använde dem regelbundet och hållbarhetstiden gick ut. Mitt team tycker också att det är en lättnad eftersom det är lättare att välja ut rätt färg. Konceptet och idén bakom Transcend komposit är en exceptionell ljusgenomsläpplighet som smälter ihop med naturlig emalj och dentin. Det kan effektivt maskera missfärgningar utan behov av blockerare eller täckfärg. I de flesta av mina kliniska fall behöver jag inte täckfärg eller blockerare för att den ska ge sömlösa resultat. Men ibland kan det ändå vara lämpligt att använda en täckfärg eller blockerare när det rör sig om mycket gamla amalgamrester eller traumafall. Eftersom Transcend komposit är lätthanterlig och också ger mig den trevliga känslan av att få vackra resultat kan jag använda den för alla sorters fall och indikationer. Efter restauration med Transcend universalkomposit Under rekonstruktionsbehandlingen Två veckor senare kom patienten tillbaka till praktiken för att få tand 15 behandlad. Jag följde samma behandlingsgång som för tand 14 och avslutade behandlingen på motsvarande sätt. Eftersom tänderna var placerade i främre delen av munnen innebar detta fall estetiska krav, t.ex. ojämnheter i ytan etc. Transcend komposit erbjuder många valmöjligheter som motsvarar dessa estetiska krav på ett idealiskt sätt. Jag behöver inte lägga ner mycket tid och tålamod på att välja och hantera olika färger. På samma sätt behövs inte mycket formning och polering, något som jag tycker är väldigt bekvämt. Det var till slut mer än lätt att skapa en hållbar och vacker restauration. Min patient var överväldigad över resultatet och sade spontant "häftigt". Några dagar senare ringde han till och med för att säga att han inte kände något obehag eller smärta längre. Han berättade att restaurationerna kändes som hans egna tänder och allt var perfekt. Även om detta inte var ett lätt fall fick vi sömlösa resultat tack vare Transcend universalkomposit.

Före restaureringen Patientens tänder var svårbehandlade eftersom de kliniska kronorna är mycket korta. Dessutom var avståndet stort mellan tand 14 och tand 15. Jag måste placera matriserna så jag kunde skapa en approximal kontakt mellan tänderna och bestämde mig därför för två separata behandlingstillfällen. Vid det första besöket startade jag behandlingen av tand 14 med traditionell kariesexkavering följt av behandling med luftblästring. Efter bonding och placering av matrisen använde jag en kil för att separera tänderna ordentligt och samtidigt uppnå god cervikal anslutning. Sedan gjorde jag först en djup kantförhöjning. Slutligen var det lätt att skapa restaurationen med Transcend komposit i Universal Body- färg och polera den.

Beställ online via www.cliniclands.se Ultradent Products GmbH Am Westhover Berg 30  D-51149 Köln Tel. +49 (0) 2203-35 92 15  E-post: infoDE@ultradent.com Presskontakt: ContentMarketing@ultradent.com

Ultradent Products GmbH Am Westhover Berg 30  D-51149 Köln Tel. +49 (0) 2203-35 92 15  E-post: infoDE@ultradent.com Presskontakt: ContentMarketing@ultradent.com

6

7

Beställ per telefon på 0410 - 741 220

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8

Powered by